Människan i industrin 1 Kurskod: MÄIMÄN01 Poäng: 100

Kursen människan i industrin 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.