Radioproduktion Kurskod: LJURAD0 Poäng: 100

Kursen radioproduktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i radioproduktion.