Ljudproduktion 1 Kurskod: LJULJU01 Poäng: 100

Kursen ljudproduktion 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.