Film- och interaktiv ljudproduktion Kurskod: LJUFIL0 Poäng: 100

Kursen film- och interaktiv ljudproduktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i film- och interaktiv ljudproduktion.