Latin – språk och kultur 2 Kurskod: LATLAT02 Poäng: 100

Kursen latin – språk och kultur 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.