Inbrottslarmssystem Kurskod: LARINB0 Poäng: 100

Kursen inbrottslarmssystem omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.