CCTV-system Kurskod: LARCCT0 Poäng: 100

Kursen CCTV-system omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.