Brandlarmssystem Kurskod: LARBRN0 Poäng: 100

Kursen brandlarmssystem omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.