Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 Kurskod: LAPLAS02 Poäng: 100

Kursen lastbilar – system- och diagnosteknik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.