Lantbruksdjur 2 Kurskod: LANLAN02 Poäng: 100

Kursen lantbruksdjur 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.