Lageradministration och terminallogistik Kurskod: LAGLAG0 Poäng: 200

Kursen lageradministration och terminallogistik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.