Produktionsflöden Kurskod: LACPRD0 Poäng: 100

Kursen produktionsflöden omfattar punkterna 1–3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte.