Lackeringsteknik – introduktion Kurskod: LACLAE0 Poäng: 200

Kursen lackeringsteknik – introduktion omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.