Kyl- och värmepumpsteknik – service Kurskod: KYLKYV0 Poäng: 200

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – service omfattar punkterna 1–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.