Kyl- och värmepumpsteknik – installation Kurskod: KYLKYC0 Poäng: 200

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – installation omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.