Kraft- och värmeteknik 2 Kurskod: KRAKRA02 Poäng: 200

Kursen kraft- och värmeteknik 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.