Konstruktion 3 Kurskod: KOTKOS03 Poäng: 100

Kursen konstruktion 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.