Samtida kulturuttryck Kurskod: KOSSAT0 Poäng: 100

Kursen samtida kulturuttryck omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper.