Kultur- och idéhistoria Kurskod: KOSKUL0 Poäng: 100

Kursen kultur- och idéhistoria omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.