Tillämpad konstruktionsteknik Kurskod: KORTIL3 Poäng: 100

Kursen tillämpad konstruktionsteknik omfattar punkterna 2–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.