Mekanik och hållfasthetslära Kurskod: KORMEK3 Poäng: 100

Kursen mekanik och hållfasthetslära omfattar punkterna 1–4 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte.