Materialteknik Kurskod: KORMAT3 Poäng: 100

Kursen materialteknik omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.