Rums- och konferensbokning Kurskod: KONRUM0 Poäng: 100

Kursen rums- och konferensbokning omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på 3–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.