Konferens 2 Kurskod: KONKON02 Poäng: 100

Kursen konferens 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–7.