Kolvmotorer Kurskod: KOLKOL0 Poäng: 200

Kursen kolvmotorer omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.