Klassisk grekiska – språk och kultur Ämneskod: KLA

Ämnet klassisk grekiska – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen i den östra delen av Medelhavs­området under lång tid, och den antika grekiska kulturen har satt en bestående prägel på den kultur vi lever i i dag. Den västerländska kulturen och tänkandet har formats av arvet från antik grekisk litteratur, filosofi, konst och arkitektur.