Kemi 2 Kurskod: KEMKEM02 Poäng: 100

Kursen kemi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.