Kemi 1 Kurskod: KEMKEM01 Poäng: 100

Kursen kemi 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.