Småreparationer – karosseri Kurskod: KARSMA0 Poäng: 100

Kursen småreparationer – karosseri omfattar punkterna 2–4 samt 7–10 under rubriken Ämnets syfte.