Skadebesiktning och produktionsflöde Kurskod: KARSKA0 Poäng: 100

Kursen skadebesiktning och produktionsflöde omfattar punkterna 1, 3–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.