Riktningsteknik – introduktion Kurskod: KARRIT0 Poäng: 200

Kursen riktningsteknik – introduktion omfattar punkterna 1–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.