Järnvägsbyggnad 1 Kurskod: JÄRJÄR01 Poäng: 100

Kursen järnvägsbyggnad 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.