Elteknik Kurskod: JÄNELN0 Poäng: 300

Kursen elteknik omfattar punkterna 2 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte.