It i vård och omsorg Kurskod: ITIITI0 Poäng: 100

Kursen it i vård och omsorg omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.