It i vård och omsorg Ämneskod: ITI

Ämnet it i vård och omsorg behandlar tillämpningar av informationsteknik inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.