VVS svets industrirör Kurskod: INVVVV0 Poäng: 200

Kursen VVS svets industrirör omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.