Elinstallationer Kurskod: INSELI0 Poäng: 200

Kursen elinstallationer omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.