Belysningsteknik Kurskod: INSBES0 Poäng: 100

Kursen belysningsteknik omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.