Industriautomation Kurskod: INRIND0 Poäng: 100

Kursen industriautomation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.