Industriella produktionsmetoder 3 Kurskod: INNIND33 Poäng: 100

Kursen industriella produktionsmetoder 3 omfattar punkterna 2–3 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.