Industriella produktionsmetoder 2 Kurskod: INNIND32 Poäng: 100

Kursen industriella produktionsmetoder 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.