Industriell design 2 Kurskod: INLIND32 Poäng: 100

Kursen industriell design 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.