Logistik 2 Kurskod: INKLOG02 Poäng: 100

Kursen logistik 2 omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.