Logistik 1 Kurskod: INKLOG01 Poäng: 100

Kursen logistik 1 omfattar punkterna 1–2, 4–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.