Inköp 2 Kurskod: INKINK02 Poäng: 100

Kursen inköp 2 omfattar punkterna 1, 4–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.