Programhantering Kurskod: INFPRG0 Poäng: 100

Kursen programhantering omfattar punkterna 2–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.