Information och kommunikation 2 Kurskod: INFINF02 Poäng: 100

Kursen information och kommunikation 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1 och 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.