Intern och extern kommunikation Kurskod: INFINE0 Poäng: 100

Kursen intern och extern kommunikation omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.