Industrirörteknik 3 Kurskod: INDIND03 Poäng: 200

Kursen industrirör 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.