Industrirörteknik 2 Kurskod: INDIND02 Poäng: 100

Kursen indutrirörteknik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.